close
تبلیغات در اینترنت
فروش و ارایه خدمات پس از فروش و نصب یو پی اس در اصفهان
loading...
سرويس سايت سايت رزبلاگ بزرگترين سرويس ارائه خدمات سايت نويسي حرفه اي در ايران

فروش و ارایه خدمات پس از فروش و نصب یو پی اس در اصفهان

انواع رابط کامپیوتری در یو پی اس

یو پی اس های جدید مجهز به امکاناتی برای اعلام وضعیت وطرز کار خود به مراکز کنترل سیستم و دستگاههای حساس می باشند . در ساده ترین حالت این گونه اطلاعات به وسیله کنتاکتهای بدون پتانسیل منتقل می شوند در مراحل پیشرفته تر تبادل اطلاعات از طریق پورت سریال RS – 232 و USB انجام می شود با استفاده از کارت SNMP و ارتباط سریال آن اطلاعات بیشتری با سرعت بالاتر به شبکه کامپیوتری ارسال می گردد و بدین روش اطلاعات بررسی شده درصورت نیاز سیستم؛اطلاعات از طریق شبکه ارسال می شود .

به دلیل اینکه هر کدام از کارخانه های سازنده یو پی اس یک پروتکل RS – 232 مخصوص به خود را بکار می برند . نرم افزارهای shutdown و سایر تجهیزات آنها که در سیستم نصب می شوند . ( به عنوان مثال windows nt و کارت AS400) از کنتاکتهای بـدون پتانسیل به عنـوان نشاندهنده وضعیت یـو پی اس استفاده می کنند .

متاسفانه در اروپا استاندارد معینی برای پروتکل RS – 232 وجود ندارد ، بنابراین هرکدام از سازندگان یو پی اس پروتکل مخصوص خود را بکار می برند . به همین دلیل خریداران یو پی اس باید نرم افزار مناسب جهت ارتباط به یو پی اس توسط RS -232 را از سازندگان با فروشندگان مجاز یو پی اس دریافت کنند .

این نرم افزار های کنترلی با سیستم عاملهای کامپیوتر سازگاری دارد و معمولا دارای امکانات زیر است :

1. نمـایش گرافیکی وضعیت یو پی اس ، ولتاژ ، جریان ، درصد بار ، ولتاژ باتری و فـرکانس مـربوط به آن
2. داشتن قابلیت برنــامه ریزی در برابر وضعیتهای به خصوص بروز خطا در سیستم؛ و اعـلام این آلارمها به کاربران
3. داشتن یک جدول زمان بندی برای آزمایش سیستم با انجام برخی وظایف دستگاه و ثبت همه اطلاعات

کارت SNMP چیست وچه ویژگی هایی دارد؟

کارت SNMP یو پی اس را مستقیما به شبکه کامپیوتری وصل می کند ، به صورتی که یو پی اس به یکی از دستگاههای متصل به شبکه تبدیل می شود .

معمولا کارت SNMP بین پورت ارتباطی سریال یو پی اس و شبکه کامپیوتری قرار می گیرد . اگرچه کارتهای موجود در بازار می توانند به عنوان رابط بین کنتاکتهای بدون پتانسیل یو پی اس و شبکه نیز در نظر گرفته شوند . این کارتها اطلاعات حاصل از کنتاکتها را به فرم مناسبی تبدیل می کنند تا توسط سایر دستگاههای شبکه نیز قابل دریافت باشند .
آیا امکان تنظیم پارامترهای UPS وجود دارد؟

لازم به ذکر است که در بعضی از یو پی اس ها امکان تنظیم ولتاژ خروجی ، ولتاژ باتری و ولتــاژ مسیر by pass به صورت نرم افزاری و از روی پنل جلوی یو پی اس امکان پذیر می باشد و در بیشتر UPS ها این تنظیمات ممکن است توسط پتانسیومتر و از روی بردهای کنترولر و یا به صورت سخت افزاری با تعویض یک سری قطعات امکان پذیر می باشد که در مورد دوم معمولا این کار توسط سازندگان و یا تکنسین های مجرب صورت می گیرد و بهتر است توسط خریداران به هچ عنوان صورت نگیرد.
UPS Management Software

یکی از معیارهای مهم جهت خرید یوپی اس، بررسی بحث مدیریت آن توسط نرم افزار مرتبط با یو پی‌اس می‌باشد. مانیتورینگ و کنترلینگ یوپی‌اس حتی به صورت Remote)) مکانیزم Auto Saving فایل‌ها در زمان‌های بحرانی، کاربرپسند بودن و پشتیبانی آن از سیستم‌عامل‌های مختلف از جمله مهمترین ویژگی‌های یک نرم افزار مدیریت یوپی‌اس می‌باشد.

باتری خشك

یكی دیگر از عوامل مهم انتخاب یو پی اس در حال حاضر برای كاربران غیر حرفه ای ونیمه حرفه ای وجود باتری خشك در UPS است . این باتری به كاربر این امكان را می دهد تا بتواند در زمان قطع برق نیز از سیستم خود استفاده كند

بازديد : 30 تاريخ : شنبه 25 بهمن 1393 زمان : 14:37 نويسنده : یوپی اس کرمانشاه نظرات ()

ساختار متمرکز کننده های فوتو ولتاییک


ساختار اصلی متمرکز کننده های
فوتوولتاییک را عدسی‌ها و آینه‌های متمرکز کننده تشکیل می دهند. ساخت عدسی‌های
متمرکز کننده نور در سی سال اخير پيشرفت زیادی داشته است. عدسی های غير تصویری که
شاخه ای از عدسـی هـای هندسـی ميباشـند نقـش عمـده ای در تکامـل شکل عدسی های
متمرکز کننده نور داشته اند. برای ایـن کـاربرد، نگرانـی بابـت انحـراف نـور در
دوباره سازی تصاویر وجود ندارد بلکه هدف به حداکثر رساندن انتقـال جریـان نـور از
محوطـه جـدا کننده اول به سمت دریافت کننده فوتوولتایيک ميباشد. در این کاربرد، نور
ميتواند با اشعه هـای خورشـيد نمـایش داده شـود بنـابراین هندسـه لنـز بـرای توصـيف
مشخصـه هـای متمرکـز کننـده مناسب ميباشد. برخی از مشخصه های اپتيکی نقـش بسـيار
مهمـی در متمرکـز کننـده هـای فوتـوولتایيـک ایفـا ميکنند. این پارامتر ها هم هندسی
هستند (مربوط به طراحی اجزا) و هم فيزیکی (مربوط به ساخت و انتخاب مواد) مهمترین
مشخصه هـای هندسـی عبارتنـد از: ضـریب تمرکـز و زاویه پذیرش. مهمترین مشخصه های
فيزیکی که باید در نظرگرفته شود عبارتنـد از: انتقـال نـور- انعکاس نور- جذب نور-
پراکندگی نور.
YI : شاخص زردی نور
BRDF : تابع توزیع انعکاس نور در دو جهت
BTDF : تابع توزیع انتقال نور در دو جهت
BRDF : تابع توزیع انعکاس نور در دو جهت
ميباشد که با پراکندگی تابش در واحد سطح تشعشـع تعریف ميشود و به روش ریاضی قابل
تعریف با معادله زیر ميباشد.

θi و φi معـرف زوایـای برخـورد اشـعه ورودی در
مختصـات کـروی و θs و φs معـرف جهـت هـای پراکندگی ميباشند.
Ls پرتو پراکنده شده
و Ei پرتو تابش ميباشد.این مشخصه های نوری زمانی اهميت پيـدا ميکننـد که مدتی از
عمر مواد و سطوح بگـذرد و باعـث پراکنـدگی ناخواسـته نـور در سـطوح بازتـابش شود.
BTDF برای بيان جزیيات پراکندگی نوراز یک سطح شفاف بکار ميرود. معمولاً پارامتری
کـه بـرای توضيح پراکندگی نور در مواد شفاف بکار ميرود "ناصافی یا تيرگی" ناميده
ميشود.
ناصافی عبارت است از نسبت نور پراکنده شده به کل نـوری کـه بـه یـک سـطح
شـفاف مـی تابـد و معمولاً با درصد بيان ميشود. این ناصافی تعریفی ازتوزیع نور
پراکنده شده به دست نميدهد.[ ASTMD 1003-97, 1997]
بعضی اوقات این نور پراکنده
شده برای CPV کاملاَ از بين نميرود اگـر چـه ناصـافی یـک مـاده معمـولاً برای تخمين
کارآیی متمرکزکننده ها کاربرد دارد.
تمامی این خواص بر روی راندمان نوری متمرکز
کننده خورشيدی تاثير گذار است جـایی کـه رانـدمان نوری به ترتيب زیر تعریف ميشود:

هدف طراح این لنزها به حداکثر رساندن راندمان نوری، ضریب تمرکـز و زاویـه
پـذیرش متمرکـز کننـده است. اگرچه برای کاربردهای فوتوولتایيک در نظر گرفتن دیگر
مشخصات اپتيکی ماننـد توزیـع فاصـله تشعشع بر روی سطح دریافـت کننـده و توزیـع
زاویـه برخـورد نـور بـر روی سـلولهای خورشـيدی نيـز اهميت پيدا ميکند.
در واقع
دستگاههای PV با تابش صاف و زوایای برخورد کوچکتر، بهتر کار ميکنند.
ضریب تمرکز
هندسی که درمعادله زیر تعریف می شود، یک نسـبت محـض بـين سـطوح اسـت کـه می تواند
بصورت نامحدود رشد کند. اگرچه برای بدست آوردن یک راندمان بالا (بـرای مثـال
بيشـترین انتقال انرژی نور برخوردی به یک سطح) ضریب تمرکز توسط بيشترین ميزان
واگرایی اشعه های نور برخوردی به سطح، محدود می شود.

واضح است که این
محدودیت مطابق با قانون دوم ترمودیناميک با در نظر گرفتن خورشـيد بـه عنـوان منبع
گرما و دریافت کننده [Smestad et al., 1990]، عبارت از سينوس زاویه تابش برای یک
انتقال ایده آل در حالت معمولی خود ميباشد جایی که دریافت کننده در ماده ای با شاخص
شکست n غوطه ور است. این قـانون بـا معادله زیر برای یک متمرکز کننده 3 بعدی با
تقارن محوری نشان داده شده است.
θin معرف بيشترین زاویه برخورد برای اشعه تابش
ورودی با توجه به جهت عمـود بـر سـطح ورودی است که بيشترین اشعه را جذب ميکند و
θout بيشترین زاویه اشعه ها در قسـمت دریافـت کننـده است.

در شکل زیر تصویری
شماتيک از یک متمرکز کننده نشان داده شده است.

در شکل فوق، پرتوهای
ورودی با بيشترین زاویه برخورد θin در روزنه خروجـی کـه محيطی است با ضریب شکست n
جمع ميشوند.
با در نظر گرفتن بيشترین تمرکز قابل حصول θout = ۹۰° بيشترین تمرکز
به لحاظ تئـوری از رابطه زیر بدست می آید. برای یک متمرکـز کننـده خورشـيدی بـا
گيرنـده‌ای در هـوا بعنـوان نمونـه بـا n=1 و θin=۰,۲۷° این مقدار ۴۶۰۰۰ خواهد بود.
مقادیر بالاتر از آن به ازای n های بزرگتر از یـک بطریـق تجربـی بدسـت آمده است.[Gleckman
et al, 1989] واگرایی نورخورشيد بخاطراندازه آن که قابل صـرف نظر نيسـت توسـط شـعاع
خورشـيد و فاصله بين زمين تا خورشيد تعيين ميشود.

برای یک متمرکز کننده خطی
معادله سينوسی تابش بصورت معادلات زیر خواهـد بـود.
بـرای یـک پرتـو L یـک (Φin=
Φout)متمرکز کننده ایده‌آل باید تمام جریان تابش روی کل سطح را نگاه‌دارد بطوریکه
برای یک متمرکز کننـده خطـی ایـن جریـان از معادلـه اول بدسـت مـی آیـد و ضـریب
تمرکـز از معادلـه دوم استخراج ميشود. برای یک متمرکز کننده خورشيدی در هوا این
مقدار حدود ۲۰۰ خواهد بود.

در CPV زاویه پذیرش عبارت از زاویه
برخورد اشعه ایست که تحت آن، راندمان اپتيکی متمرکـز کننـده به ۹۰٪ بيشترین مقدار
خود برسد. دو مشخصه هندسی راندمان اپتيکی و زاویه پذیرش برای یک متمرکز کننده نوری
با یک سطح تمرکز تعيين شده در یک شکل گرافيکـی ماننـد شـکل زیر بخـوبی نمـایش داده
ميشـود، جـایی کـه تغييـرات راندمان اپتيکی با تغيير زاویه پذیرش نشان داده شده
است. شکل مسـتطيلی بـا خطـوط منقطـع در یک سمت زاویه مرزی منحنی، متناظر با متمرکز
کننده ایده آل است که در آن تمامی زوایـای اشـعه ها در سطح خروجی با زاویه ای کمتر
ازθ جمع آوری مـی شـود. خطـوط دیگـر دو مشخصـه متمرکـز کننده های غير ایده آل را
نشان ميدهدکه زاویه پذیرش آنها در تطابق با ۹۰٪ راندمان اپتيکی تعریـف می گردد.

شکل فوق راندمان اپتيکی در مقابل زاویه برخورد برای متمرکز کننده های
خورشيدی را نشان می دهد. شکل مستطيلی با خطوط منقطع نشانگر مشخصات یک متمرکز کننده
ایده آل ميباشد درحاليکه بقيه خطوط، هندسه متمرکز کننده های غير ایده آل را نشان
ميدهد.
در حالت واقعی سطوح متمرکز کننده ها با ایده آلهای هندسی تفاوت دارد زیرا
اشکال هندسی که اجازه بهترین نتایج را ميدهد به لحاظ تئوری بسيار محدود است و
معمـولاً نيازمنـد سـاختار پيچيـده و مواد مخصوص ميباشد. این شرایط قيودی است برای
رقابتی شدن قيمت متمرکز کننده هـا. بنـابراین مبادله ای بين قيمت و کارآیی باید
انجام گيرد. همانطور که قبلاً تشریح شد بيشترین تمرکز به لحـاظ etendue تئوری برای
یک سيستم اپتيکی محـدود اسـت. یـک سيسـتم اپتيکـی کـه بنـام الگرانـژ یـا ناميده
ميشود برای بيان رابطه بين تمرکز و زاویه انحراف با توجه به محدودیتهای
ترمودینـاميکی بکـار ميرود. این سيستم محدوده ای که انتقال تابش انجام ميگيرد را
طبق رابطه زیر تعيين ميکند:

یک مجموعه اشعه را درنظر بگيریـد. یـک etendue
ميتواند بصورت حجم یکپارچه ای درمحيط فازی با مشخصه جهت کسينوسی این اشعه ها و نيز
موقعيت آنها در فضای واقعی نمایش داده شود. یک متمرکز کننده هندسی مانند اپراتوری
عمل ميکند که دارای توابعی برای تغيير و اصلاح این حجم است. در این تغييرشـکل،
etendue بایـد بـاقی بماند.

بازديد : 22 تاريخ : شنبه 25 بهمن 1393 زمان : 14:36 نويسنده : یوپی اس کرمانشاه نظرات ()

انواع تريستورها در الكترونيك صنعتي

هنوز هم در الكترونيك صنعتي در كاربردهاي ولتاژ بالا و جريان بالا از تريستورها استفاده ميكنيم.انواع جديدي از تريستورها ساخته شده كه عبارتند از:

1-Phase Control Thyristors (SCRs)
2-Fast Switching Thyristors (SCRs)
3-Gate Turn-off Thyristors (GTOs)
4-Bidirectional Triode Thyristors (TRIACs)
5-Reverse Conducting Thyristors (RCTs)
6-Static Induction Thyristors (SITHs)
7-Light Activated Silicon Controlled Rectifiers (LASCRs)
8-FET Controlled Thyristors (FET-CTHs)
9-MOS Controlled Thyristors (MCTs)
1- در اين تريستورها سرعت سوئيچ پايين بوده و در حدود 50 تا 100 ميكرو ثانيه است.اين تريستورها كاربردهاي عمومي مثل كنترل زاويه فاز يا يكسوكننده اي كنترل شده را دارند.
معمولا هم با كموتاسيون طبيعي خاموش ميشوند.
2- در اين نوع از تريستورها سرعت سوئيچ از 5 تا 50 ميكرو ثانيه است و كموتاسيون اجباري دارند.هرجايي كه نياز به سرعت بالا در قطع و وصل باشد مثل اينورترها و يكسوكننده هاي دو جهته ميتوان از آنها استفاده كرد.
3- اين نوع از تريستورها با اعمال يك پالس مثبت به گيتشان روشن ميشوند و با اعمال يك پالس منفي به گيتشان خاموش خواهند شد.به دليل به وجود آمدن يك ناحيه خاص در پيوند قطعات pوnاين المان در حين سوئيچ شدن از حالت صفر به يك سرعت سوئيچش كمي كاهش مي يابد.
بهترين مزيت GTO نداشتن مدار كموتاسيون و در نتيجه حذف نويزهاي اضافي اين مدارات است.
4- همان تراياك است كه در دو جهت ميتواند عمل هدايت را با تحريك گيتش انجام دهد.

5- يك تريستور است كه مانند شكل زير يك ديود به صورت موازي با آن قرار گرفته است.

اين نوع تريستور در مدارهاي چاپر و اينورتر كاربرد دارد زيرا ديود موازي شده تريستور را در برابر جريانهاي برگشتي از المانهاي اندوكتانسي مثل سلف ها و ترانسها محافظت ميكند.
6- اين المان جديد كه SITH نام دارد با اعمال يك پالس مثبت به گيتش روشن شده و با اعمال يك پالس مثبت به گيتش خاموش ميشود.
سرعت اين المان در حد 1 تا 5 ميكرو ثانيه است كه از بقيه انواع تريستورها سريعتر است.همچنين داراي dv/dt‌و di/dt قابل توجهي است.
7-همان طوري كه از اسمش پيدا است در به وسيله تابش نور به گيتش فعال ميشود و كاربرد آن در سيستمهاي ولتاژ و جريان بالا مثل HVDC ها است.
8-از موازي شدن يك MOSFET  با يك تريستور تشكيل شده است.خيلي ساده با تحريك گيتMOSFET تريستور روشن ميشود.

9- ساختمان داخلي اين المان به صورت شكل زير است

مشخصات خوب اين المان عبارتند از:
سرعت سوئيچ بالا،تلفات توان كم،مقدار افت ولتاژ كم در حين هدايت و امپدانس ورودي بالا

بازديد : 26 تاريخ : شنبه 25 بهمن 1393 زمان : 14:36 نويسنده : یوپی اس کرمانشاه نظرات ()

روشهای استفاده از انرژی خورشیدی

 

 

خورشید منبع عظیم انرژی است که امروزه تلاشهای زیادی جهت بهره وری از این منبع
بزرگ انرژی انجام گرفته است. این انرژی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به دیگر اشکال
انرژی تبدیل می‌گردد. بهره‌وری حاصل از انرژی جذر- مد و باد، نمونه‌هایی از استفاده
غیر مستقیم از انرژی خورشید است. درحالیکه نمونه هایی مانند طبخ غذا و سلول
فوتوولتاییک، استفاده مستقیم از انرژی خورشیدی را نشان می‌دهد.

استفاده "مستقیم" از انرژی خورشیدی به دوصورت انجام می‌گیرد: یا از طریق تمرکز
نور که به آن سولارپاورمتمرکز یا CSP می‌گویند و یا از روشی بجز تمرکز، که آن را SP
نامگذاری می‌کنند. بدیهی است نورگیرهای خورشیدی، سلولهای فوتوولتاییک استاندارد
(PV) و تکنولوژی برج در دسته SP قرارمی‌گیرند.

دسته CSP رامیتوان در سه دسته تقسیم بندی کرد: دسته اول استفاده ساده ومستقیم،
تنها ازانرژی حرارتی خورشید است. مجموعه‌های مختلفی مانند کباب‌پزخورشیدی، آشپزخانه
خورشیدی، کارخانجات ذوب فلزات خورشیدی که تنها از انرژی حرارتی خورشید استفاده
می‌کنند، در این دسته طبقه بندی می‌شوند. در دسته دوم برای تبدیل همه یا قسمتی از
انرژی خورشیدی به سایرانرژیها ابتدا آنرا به حرارت تبدیل می‌کنند. سلولهای
ترموالکتریک، پمپهای آب خورشیدی و نیروگاههای هلیواستات با موتورهای استرلینگ در
این دسته قرار می‌گیرند. در دسته سوم همه یا بخشی از انرژی خورشید را بطور مستقیم
به سایرانرژیها تبدیل می‌کنند مانند CPV ها.

CPV ها در سه گروه دسته بندی می‌شوند: یک گروه آنها که انرژی
خورشیدی را ۱۰ برابر و یا کمتر متمرکز می‌کنند که به آنها LCPV گویند. گروه دوم بیش
۱۰ تا ۲۵۰ برابر متمرکز می کنند که با نام MCPV شناخته می شوند و گروه دیگر آنهایی
هستند که انرژی خورشیدی را بیش از ۲۵۰ برابر متمرکز می‌کنند که آنها را HCPV
نامگذاری می‌کنند.

نمودار زیر چگونگی تقسیم بندی استفاده از انرژی خورشید را نشان می‌دهد

بازديد : 32 تاريخ : شنبه 25 بهمن 1393 زمان : 14:35 نويسنده : یوپی اس کرمانشاه نظرات ()

تاریخچه تکنولوژی های خورشیدی در جهان

 

 

مروری کوتاه بر تکنولوژیهای خورشیدی موجود دنیا

در زیر نگاهی اجمالی بر تکنولوژی های خورشیدی موجود دنیا خواهیم انداخت:

نیروگاه های حرارتی پارابولیک که قریب بیست سال از تکنولوژی آن سپری شده و نسل جدید
آن یعنی نیروگاه های هلیواستات مانند آنچه از چند سال پیش در اسپانیا و آمریکا راه
افتاده اند، هنوز هم یکی از بهترین تکنولوژی های دنیا به حساب می آیند. این
نیروگاهها نزدیک به ۲۵‌ درصد بازده الکتریکی دارند و علاوه بر هزینه های بالای
نگهداری ناشی از استفاده از توربینهای بخار استرلینگ، از حرارت تولید شده توربین
هایشان هیچ استفاده ای نمی کنند. همچنین، برای تولید کمتراز ده مگاوات، صرفه
اقتصادی نداشته و اجرای آنها سالها طول می کشد. مرکز تحقیقات فطروسی در مورد این
نیروگاه ها تحقیقات مفصلی انجام داده است.

 

 

نیروگاه های حرارتی توزیع شده استرلینگ که از اوایل سال ۲۰۱۱ به بازار وارد شده اند
نیز یکی از برترین تکنولوژی های موجود محسوب می شوند. آنها هم قریب ۲۵‌ درصد
راندمان الکتریکی دارند ولی به دلیل استفاده از توربینهای بخار استرلینگ در کانون
دیش، از صدای زیاد و عمر کوتاهی برخوردارند. از معایب دیگر این سیستمها می توان به
قیمت غیر رقابتی آنها اشاره کرد.

 

 

 

سلول های فوتوولتاییک که برخی از تولید کنندگان ادعا می کنند در حرارت ۲۰ درجه
راندمان آنها را به ۱۸‌درصد رسانده اند درعمل با توجه به تغییرات زیاد راندمان به
نسبت تغییرات دما آنهم به شرطی که با ترکرهای دوبل همیشه روبروی خورشید نگه داشته
شوند، بیش از ۱۵‌درصد کارایی ندارند و این در حالیست که بدون ترکر بازده متوسط آنها
از۱۰درصد هم کمتر است. این سلولها تقریبا به سالهای پایانی عمر خود رسیده اند.

 

 

در سالهای اخیر رقابت شدیدی بین محققین در گرفته تا بتوانند مدول هایی بسازند که در
آنها بجای استفاده از سطح زیادی ویفر با بازده پایین، آنگونه که در سلول های
فوتوولتاییک رایج بوده، نور را بر روی ویفرهای کوچکی متمرکز کنند تا بتوانند عمق
نفوذ آن را افزایش دهند و بدین طریق امکان نفوذ نور را به لایه های مختلف ویفرهای
روی هم قرار داده شده فراهم نمایند. این تکنولوژی منجر به تولید مدولی به نام
کانسنتریتد فوتوولتاییک شده است.

هر چند در حال حاضر این سلول ها از سلول های هم توان فوتوولتاییک بسیار گرانترند
ولی از یک طرف قابلیت ارزان تر شدن سریعی دارند و از طرف دیگر بدلیل بازده
دوبرابری، برای نصب به سطحی نصف سطح لازم برای سلول های فوتوولتاییک نیازمندند. یکی
از اولین شرکتهایی که در سال ۲۰۱۱ موفق به ارائه این تکنولوژی گشته، شرکت ایزوفوتون
در پارک تکنولوژی اندلوسیا در جنوب اروپا است که اتفاقاَ مرکز تحقیقاتی شرکت
اسپانیایی بنیانگذار مرکز تحقیقات فطروسی در نزدیکی این شرکت و در همان پارک
تکنولوژی قرار دارد.

 

 

دولت اسرائیل در یک برنامه کلان تحقیقاتی وهمزمان با پژوهشهای مرکز تحقیقات فطروسی
در این زمینه، اقدام به طراحی یک سیستم نوین دیش هلیواستات نموده که می تواند نور
خورشید را پس از ششصد بار افزایش توان مستقیما بر روی ویفرهای مولتی جانکشن متمرکز
کند. هر چند بازده الکتریکی این سیستم در لحظه نوشتن این مقاله (۱۷مرداد ۱۳۹۰)
۲۰،۴۵ درصد است ولی جذابیت آن به حدی است که دولت چین را بر آن داشته که با عقد
قراردادی تعداد ۸۹۰۰ دستگاه از این دیشهای هلیواستات مولتی جانکشن را به منظور
احداث دو نیروگاه ده مگاواتی در استان گانسو و برای دو شهر جیایوگوان و چینچنگ
خریداری نماید. دولت چین در یک توافقنامه موازی متعهد شده است که در صورت موفقیت
آمیز بودن این دو پروژه نسبت به خرید مجدد دیشهای فوق برای دیگر شهرهای خود اقدام
کند.

مرکز تحقیقات فطروسی سالهاست برای رسیدن به این تکنولوژی تلاش می کند و امیدوار است
آن را با ۱٪ بازده بیشتر به مناسبت نوروز ۱۳۹۱ خورشیدی، در پارک فن آوری پردیس
رونمایی نماید.

بازديد : 28 تاريخ : شنبه 25 بهمن 1393 زمان : 14:35 نويسنده : یوپی اس کرمانشاه نظرات ()

مشخصات انواع یو پی اس

دراین بخش برخی ازمشخصاتی که دررابطه با
UPS
است وبسیارمصطلح میباشد به اختصارمورد بحث قرارمیگیرد.

برگه مشخصات
ups
میتواند بسیارطولانی وخسته کننده باشد . همچنین دربیشترموارد لازم نیست شما نگران تمام مواردی که درآن پیدا میکنید باشید، اگرچه برخی ازآنها قبل ازتصمیم گیری برای خرید ، بسیارمهم میباشند.


نکته:

بعضی ازمشخصات الکتریکی مربوط به عملکرد
ups
که در دفترچه های کالا موجود است کاملاً مشابه با مشخصات منابع تغذیه میاشند. جزئیات بیشتردراین خصوص را میتوانید در بخش مشخصات وگواهینامه های منبع تغذیه بیابید که دراین بخش ازتکرارآن خودداری میشود.

همچنین ازآنجا که
ups
ها شامل تجهیزاتی جهت محدود کردن ولتاژهای اضافی گذرا میباشند ، ممکن است شما بخواهید این قسمت را برای یافتن مشخصات و ویژگی های این محدود کننده ها مطالعه کنید.


مشخصات عمومی:

نوع

ups

:

مشخص کننده نوع طراحی
ups
. بسیار مهم است که این موضوع قبل ازهر چیزی مورد بررسی قرارگیرد.


اندازه بار:

ماکزیمم ظرفیت نامی دستگاه برحسب ولت- آمپر. بعضی دستگاهها صراحتاً میزان “وات” رانیز مشخص نموده اند درغیراینصورت باید ضریب فاکتور
ups
توسط سازنده مشخص شود تابتوان اندازه قدرت
ups
را تعیین نمود.


مشخصات فیزیکی:

ابعاد:

طول وعرض وارتفاع ، این اندازه ها را جهت حصول اطمینان ازجا گرفتن دستگاه در فضایی که به آن تخصیص داده شده است باید کنترل نمود.


وزن:

بعضی ازدستگاههای بزرگ بسیارسنگین هستند ونیازبه دو نفربرای جا به جا کردن آن میباشد.


تعداد ونوع خروجی ها:

چه نوع و چه تعداد خروجی برای بارهای مختلف پیش بینی شده است.


رنگ:

این موضوع بسیار مهم است. زیرا مغایرت رنگ
ups
با رنگ کامپیوتر، بطور کلی شکل ظاهری مجموعه را ضایع میسازد.


مشخصات محیطی:

محدوده دمای عملکرد:

Ups
گرما تولید میکند ونمیتواند دراتاقی بدون تهویه کافی کارکند.

محدوده دمای انبارش :

به حد پایین این دما دقت کنید زیرا باتریها درمعرض سرمای شدید میتوانند یخ بزنند وخراب شوند.


بیشترکردن فواصل زمانی شارژ باتری:

اگرباتری درانبارنگاهداری شود هرچند وقت یکبارنیاز به شارژ شدن دارد؟


مشخصات ورودی:

ولتاژ ورودی:

محدوده مجازمشخصات نامی و واقعی. مطمئن شوید که مدل مناسبی با توجه به شرایط برقتان انتخاب میکنید.


فرکانس نامی:

معمولاً ۵۰ یا۶۰ هرتز است. برخی ازمدلها هردوعدد راپوشش میدهند.


اتصال ورودی:

نوع دوشاخه ای که کابل برق
ups
استفاده میکند (برای مدلهای بزرگتر بسیارمهم است)


مشخصات خروجی:

ولتاژخروجی:

محدوده نامی و واقعی مشخصات، آورده شده است. ولتاژ نامی خروجی باید مساوی با ولتاژنامی ورودی باشد.


نوع موج خروجی:

مشخص میکند که دستگاه،موج سینوسی ، مربعی یا مربعی اصلاح شده تولید میکند.


زمان انتقال:

یک مشخصه مهم است وعبارت ازماکزیمم زمان لازم برای
ups
تا بتواند خط قدرت را به باتری منتقل کند. برای یک
online ups
واقعی ،این زمان مساوی صفر است. برای یک
standby ups
  این زمان معمولاً چندمیلی ثانیه میباشد. شما باید این زمان را با زمان نگاهداری منبع تغذیه خود مقایسه کنید وآن زمانی است که به شما میگوید
ups
تا چه مدتی قادراست ورودی خود را جداشده نگاهدارد قبل ازاینکه کاملاً قطع شود.(توضیح بیشتر)

اگرزمان انتقال نزدیک به زمان نگاهداری ویا بزرگترازآن باشد،
ups
بدرستی برای شما کارنخواهد کرد.


فیلترینگ،محدود کننده ولتاژهای گذرا ومشخصات تنظیم خط :

جزئیات سخت افزارداخلی
ups
که برای تمیز کردن خط نیرو، زمانی که
ups
با برق شهرکارمیکند میباشد.


مشخصات باتری:

نوع باتری:

نوع باتری بکاررفته واینکه آیا توسط مصرف کننده قابل تعویض است یاخیر.


ظرفیت باتری:

ظرفیت باتری بر حسب آمپر- ساعت


عمرباتری:

پیش بینی تعداد سالهایی که باتری میتواند کارکند قبل ازاینکه خراب شود (با کارکرد متوسط)


مدت زمان کارکرد بابیشترین بارممکن:

اگر
ups
 باری مساوی با بیشترین میزان مجاز خود را(برحسب ولت-آمپر)پوشش دهد،چند دقیقه میتواند کارکند؟


مدت زمان کارکرد با ظرفیت نصف بار:

اگر
ups
 باری مساوی با نصف میزان مجازخویش را (برحسب ولت-آمپر) پوشش دهد،چند دقیقه میتواند کارکند؟


زمان شارژ مجدد:

چه زمانی طول میکشد تا یک باتری کاملاً خالی با استفاده از انرژی خط نیرو، دوباره کاملاً پر شود؟


امکان افزایش باتری:

آیا
ups
قابلیت افزودن باتری جدید برای افزایش ظرفیت را دارد؟ در اینصورت سیستم چگونه کارمیکند؟


موارد دیگر:

نشانگرها وهشدارها:

فهرستی ازنشانگرهای
LED
برروی دستگاه وتوضیح اینکه هرکدام درچه زمانی هشدارمیدهند.


کنترل وپایش سخت افزار ونرم افزار:

شرح کوتاهی از تمام سیستمهای کنترلی که دستگاه دارد یامیتواند داشته باشد ، شامل مشخصات انواع اتصالات و رابطهایی که میتواند توسط دستگاه مورد استفاده قرار گیرد.


مشخصات الکتریکی:

مشخصات الکتریکی یک منبع تغذیه معرف کیفیت خروجی های آن وهمچنین توانایی آن درتحمل شرایط ویژه مانند قطعی واختلالات درانرژی ورودی وهمچنین تغییرات در باری که منبع تغذیه پشتیبانی میکند میباشد. درحالیکه این مشخصات مهم است و معرف سطح کیفی منبع تغذیه میباشد، باید تصدیق کنم که دربسیاری از حالات لازم نیست که خریداران منبع تغذیه تمام این جزییات را بدانند. شما فقط باید مطمئن شوید که مشخصات الکتریکی منبع تغذیه مورد نظر، اختلاف فاحشی با دیگر منابع تغذیه مشابه ندارد.

برای منابعی با فاکتورهای شکل جدید، باید مشخصات منبع تغذیه برای هماهنگی با ویژگی هایی که دربرگه مشخصات ضریب شکل قطعه آورده شده است چک شود. به غیرازآن، اختلافات کوچک را برای استخراج نتایج بزرگ بین دو منبع تغذیه بکار نبرید.


زمان نگاهداری:

احتمالاً مهمترین مشخصه الکتریکی یک منبع تغذیه میباشد و آن، زمانی است که منبع تغذیه درصورت قطع ورودی میتواند خروجی خود را پوشش دهد. یک عدد معمولی برای این زمان۲۰ میلی ثانیه میباشد ( درمنبع تغذیه وجود خازن صافی باعث میشود که این عدد کمی از صفر بیشتر باشد). این مقدار معرف زمانی است که در صورت قطع شبکه برق، منبع تغذیه میتواند تحمل کند وبعد از آن دیگر نمیتواند یک سیگنال قدرت خوب را ارسال دارد. همچنین مهم است که این زمان را با زمان انتقال
ups
ای که قراراست برای کامپیوترخود درنظربگیرید مقایسه کنید. زمان نگاهداری باید بطورقابل ملاحظه ای اززمان انتقال بیشتر باشد تا احتمال وقوع مشکل کاهش یابد.


تنظیم بار:

بعضی وقتها بنام تنظیم ولتاژ بارخوانده میشود. این مشخصه به توانایی منبع تغذیه برای تنظیم سطح ولتاژ خروجی زمانی که بار منبع کم وزیاد میشود اشاره دارد. ولتاژ یک منبع انرژی
DC
با افزایش بارتمایل به کاهش دارد وبرعکس ولتاژ یک منبع انرژی
AC
با افزایش بار تمایل به افزایش دارد. هر چه منبع تغذیه بهترباشد توانایی بیشتری برای یکنواخت سازی این تغییرات خواهد داشت. تنظیم بار معمولاً برحسب درصدی از ولتاژهایی که منبع تغذیه تامین میکند باعلامت مثبت و منفی بیان میشود. ۲ تا ۶ درصد معمولی است. ۱ درصد هنوزخوب است. ( سیگنالهای ۵- ولت و ۱۲- ولت حتی دردستگاههای بسیارخوب معمولاً بهترازمثبت و منفی ۵ درصد نیستند زیرا به هرحال این سیگنالها حاوی جریان ضعیف و اکثراً بدون فایده میباشند)


تنظیم خط :

متمم و کامل کننده تنظیم بارمیباشد. این مشخصه توانایی منبع تغذیه را برای کنترل خروجی خود زمانی که ولتاژورودی
AC
ازکمترین مقدارتابیشترین مقدارقابل قبول تغییرمیکند نشان میدهد. مجدداً مقدارهرسطح خروجی با عددی برحسب درصد (باعلامت مثبت ومنفی) نمایش داده میشود که
+/- ۱
تا
۲
درصد معمولی است.


مولفهDC:

برخی اوقات به آن موج
AC
میگویند. منبع تغذیه از ورودی
AC
، خروجی
DC
تولید میکند. اگرچه خروجی بطورخالص
DC
نمیباشد. درهرسیگنال تعدادی مولفه
AC
وجوددارد که بخشی ازآنها با سیگنال ورودی حمل میشود وبرخی دیگر، ازاجزای منبع تغذیه برداشته میشود. البته مقادیرآنها بسیارکوچک است واکثرمنابع تغذیه این مقادیررا درفهرست مشخصات ضریب شکل خود نشان میدهند. ولی دربرخی تجهیزات مانند موتورهای
AC
 یاترانسفورماتورهایی با ورودی
AC
این مقوله بسیارمهم میباشد.

ترانسفورماتوربا خروجی ایزوله شده تنها راه محافظت از تجهیزات گران قیمت ما خواهد بود. مولفه های
DC
معمولاً برحسب میلی ولت میباشند که نشانگراندازه گیری ولتاژ
AC
ازمقدارمنفی تامثبت آن است. هرچه عدد کمترباشد بهتراست. در یوپی اس های بدون ترانسفورماتور معمولاً یک رزیستور متغیر برای تنظیم خروجی و کاهش مؤلفه
DC
وجود دارد ولی میدانیم که ضریت حرارتی رزیستور و دیگر قطعات الکترونیکی و نیز امکان تغییر تدریجی آنها از تغییرات مجاز میزان مؤلفه
DC
بر اساس استاندارد
IEC
بیشتر است.


واکنش ناپایدار:

یک منبع تغذیه سوییچ دارازیک حلقه بسته بازخورداربرای اندازه گیری مقدارخروجی منبع جهت کنترل نحوه عملکرد آن استفاده میکند. تقریباً مانند عملکرد یک ترمومتر و ترموستات برای کنترل دمای خانه. همانطورکه دربخش تنظیم بارذکرشد ولتاژخروجی یک سیگنال با تغییربارحامل آن، تغییر میکند. عملاً وقتی که بار بشدت تغییر میکند (چه کم شود وچه زیاد) به تبع آن سطح ولتاژنیزتغییری ناگهانی خواهد داشت. این تغییرناگهانی به نام یک واکنش ناپایدارخوانده میشود. اگرولتاژی زیریک بارسنگین ناشی ازمصرف چند مولفه مختلف قرارداشته باشد وناگهان غیرازیک مولفه، بقیه آنها دیگرجریان نکشند، ولتاژمربوط به جریان باقیمانده ممکن است بطورموقت افزایش یابد. این پدیده را یک اضافه ولتاژ(
overshoot
) میگویند. واکنش ناپایداربسیارسریع وتاثیرگذاراست اما منبع تغذیه میتواند خود را با این تغییرات ناگهانی تطبیق دهد.دراینجا مشخصات یک واکنش ناپایدارواقعی را باهم بررسی میکنیم:

خروجی های ۵+ ولت و۱۲+ ولت به اندازه ۵ درصد درکمترازیک میلی ثانیه با یک تغییر۲۰ درصدی در بار،برمیگردند.

معنای این حرف اینست که برای خروجی های ۵+ ولت و ۱۲+ ولت، اگر خروجی در یک سطح معین که آنرا
V1
مینامیم قرارداشته باشد وجریان بارآن سیگنال به اندازه حداکثر۲۰ درصد کاهش یا افزایش یابد ،ولتاژ مربوط به آن خروجی در یک میلی ثانیه به مقدار ۵ درصد
V1
بازمیگردد. واضح است که واکنشهای سریعترونزدیکتر به ولتاژ مبدا بهتراست.


حداکثر فشارجریان/ جریان سریع وغیرعادی ورودی:

بیشترین مقدار جریانی که یک منبع تغذیه در لحظه ای که برای اولین بار روشن میشود میکشد. این عبارت،بعضی اوقات برای نشان دادن اینکه منبع تغذیه درهنگام روشن شدن در معرض چه مقدارشوک قراردارد استفاده میشود. هرچه این مقدارکمتر باشد بهتر است.


حفاظت درمقابل ولتاژ اضافی:

علاوه برمشخص کردن یک سطح ولتاژ ماکزیمم، منابع تغذیه خوب شامل محافظی درمقابل افزایش ولتاژخروجی ازیک سطح بحرانی میباشند. اگر به هردلیلی ولتاژ خطوط ۳٫۳+ ولت، ۵+ ولت ، یا ۱۲+ ولت ازمقدارمعینی بالاتر رود، منبع تغذیه آن خروجی را غیر فعال خواهد کرد. عدد این ولتاژ اضافه معمولاً با عبارت “نقطه گردش ولتاژ” بیان میشود (مثلاً ۶٫۲۵+ ولت برای خط ولتاژ ۵+ ولت) ویا با یک عبارت درصدی که برای مثال ذکر شده ۱۲۵% خواهد بود. این مشخصه همچنین میگوید که واکنش یک منبع تغذیه درقبال تشخیص یک ولتاژاضافه چه خواهد بود که معمولاً دستگاه
Reset
خواهد شد.


حفاظت در مقابل جریان اضافی:

اگرجریان خروجی های منبع تغذیه ازحد مجاز تعریف شده بیشتر شود،بعضی از منابع تغذیه این شرایط را تشخیص میدهند ودستگاه را
Reset
میکنند. منبع تغذیه مشخص میکند که چه مقدارجریان اضافه برای هر ولتاژ خروجی باعث بروزاین اتفاق شده است.

 


خصوصیات و ویژگیهایUPS:

پس از درک اصول اولیه عملکرد یک سیستم تامین انرژی بدون وقفه، شناخت انواع مختلف آن وآشنایی با اجزای مهم آن، اکنون درمورد برخی ازخصوصیات طراحی و ویژگیهای مختلف یک
ups
که باعث تفکیک آن ازانواع دیگر
ups
میشود صحبت خواهیم کرد.

بعلاوه راجع به پارامترهای مهمی که توانایی و قابلیتهای یک
ups
را تعیین میکند بحث خواهیم نمود. بسیاری از عناوینی که دراین فصل مورد بحث قرارخواهد گرفت برای اخذ تصمیم در مورد انتخاب نوع واندازه مناسب یک
ups
برای کار شما مهم خواهد بود.

بازديد : 24 تاريخ : شنبه 25 بهمن 1393 زمان : 14:34 نويسنده : یوپی اس کرمانشاه نظرات ()

اجزای یو پی اس

باتری
:

به غیرازمداراصلی
ups
،دیگرمولفه اصلی آن باتری است که انرژی لازم را برای استفاده وسیله ای که تحت پوشش
ups
قرارمیگیرد فراهم میسازد. اندازه باتری برای تعیین اندازه
ups
ازهرچیزدیگری مهمتراست.همچنین اندازه باتری متناسب با انرژی ذخیره شده در
ups
و بنابراین زمانی است که
ups
میتواند یک بارمشخص را تحت پوشش قراردهد. اکثرباتریهایی که در
ups
استفاده میشوند مشابه باتریهایی هستند که دراتومبیلها مورد استفاده قرارمیگیرند یعنی باتریهای سربی –اسیدی ۱۲ ولت، اگرچه تفاوتهای مهمی نیز وجود دارد. باتریهای اتومبیل نیروی الکتریسیته را با استفاده ازواکنش اسیدسولفوریک بر روی صفحات سربی که درمایع معلق است تولید میکنند، به همین دلیل به آنها باتریهای ” معلق درمایع” میگویند. این قبیل باتریها برای استفاده در
ups
مناسب نیستند زیرا این امکان وجود دارد که اسید ازمحفظه باتری به بیرون نشت کند وهمچنین هنگام شارژباتری ممکن است گازهیدروژن قابل اشتعال تولید شود که دریک محیط بسته میتواند خطرناک باشد.

به همین خاطر،باتریهای
ups
ازنوع مخصوصی هستند : باتریهای سربی-اسیدی با دریچه تنظیم شده. این باتریها برای جلوگیری از هرگونه احتمال فرارهیدروژن یا نشتی اسید، کاملاً بسته شده اند. برای کاهش بیشتراحتمال نشتی، اسید با لایه هایی از نمد یا فیبر پوشانده شده است که آنرا سرجای خود نگاه دارد. این باتریها مزایای بسیاری نسبت به باتریهای سنتی معلق درمایع دارند ازجمله اینکه براحتی میتوان آنها را درمسافتهای طولانی حمل ونقل کرد زیرا درمقابل نشتی محافظت شده اند درحالیکه باتریهای سنتی معلق درمایع بعنوان یک ماده خطرناک و ریسک پذیردرنظرگرفته میشوند. تنها نقطه منفی باتریهای
ups
اینست که قیمت آنها در ظرفیتهای مشابه دو یا سه برابرازباتریهای معمولی بیشتر است. تمام باتریها برحسب ولتاژنامی (برحسب ولت) وظرفیتشان (برحسب آمپر- ساعت) طبقه بندی میشوند. یک آمپر- ساعت معرف مقدارانرژی لازم برای فراهم کردن یک آمپرجریان درزمان یک ساعت با ولتاژ معین میباشد. مقدارآمپر- ساعت بیشترمعرف ظرفیت بیشتر باتری میباشد. (دربروشوراکثر
ups
ها درمورد ظرفیت آمپر- ساعت باتری مستقیماً بحث نشده است ولی ممکن است در برگه مشخصات آن،اطلاعات دقیقتری درمورد آن یافت شود).

بنابراین بعنوان مثال یک باتری ۱۷ آمپر- ساعت ۱۲ ولت میتواند یک بار۱۷ آمپری و ۱۲ ولتی را بمدت یک ساعت ویا یک بار یک آمپری ۱۲ ولتی را بمدت ۱۷ ساعت پوشش دهد (تئوری) . ولی درعمل، ظرفیت یک باتری به این بستگی دارد که شما با چه سرعتی از آن جریان بکشید . بنابراین، بیان اینکه ظرفیت یک باتری ، مقدار آمپر- ساعت مشخصی است به این معنا است که آن ظرفیت با نرخ تخلیه مشخصی اندازه گیری شده است. مثلاً باتری که ظرفیتش ۲۰ آمپر- ساعت است اگر با نرخ یک آمپردرهرساعت تخلیه شود، اگرهمان باتری با نرخ ۵ آمپردرساعت تخلیه شود ممکن است ظرفیت آن فقط ۱۸ آمپر- ساعت باشد. معنای این حرف آنست که باریک آمپری برای ۲۰ ساعت ولی بار پنج آمپری تنها برای ۳ ساعت( و نه ۴ ساعت) تحت پوشش واقع میشوند. این یک نکته مهم در مورد زمان پشتیبانی  میباشد


آماک | یو پی اس | battery122 اجزای یو پی اس

یک باتری سربی- اسیدی واقع شده در یک فریم فلزی در یک

ups

. نوشته های روی باتری موارد مهمی در مورد آن مدل خاص را به شما میگوید: ۱۲ ولت و۷٫۲  آمپر – ساعت


 

نکته
:

بعضی از
ups
ها دارای مجموعه باتریهای قابل گسترش هستند که اگر بارمجموعه اضافه شد بسیار سودمند میباشد. شما میتوانید با استفاده ازیک کانکتورمخصوص روی
ups
وقابلیت اضافه کردن یک یا چند مجموعه باتری که توسط فروشنده ارائه میشود به ظرفیت باتریهای خود اضافه کنید.

از آنجاییکه عملکرد باتری بر روی واکنشهای شیمیایی استواراست تمام باتریها بالاخره از کار خواهند افتاد. بسیاری از
ups
های خوب این شرایط را بااندازه گیری ولتاژ باتری که درحال شارژ است درک میکنند، بعضی دیگراز
ups
ها این شرایط را زمانی که در حال تست کردن خود هستند متوجه میشوند. درطی زمان، ولتاژ باتری وهمچنین ظرفیت آن ،زمانی که پر است کاهش می یابد وتوانایی آن برای حفاظت از وسایل شما کم میشود. خوشبختانه بیشتر
ups
های جدید دارای باتریهای قابل تعویض توسط مصرف کننده، زمانی که
ups
مشغول کار است میباشند. ( باتریهای قابل تعویض)

هرچه شما بهتر ازباتری مراقبت کنید، عمر آن افزایش می یابد. باتریهای سربی- اسیدی را بهتر است که پر نگاهداریم وآنها را تاجایی که ممکن است دیر به دیر پر وخالی کنیم. درشرایط عادی استفاده از یک
ups
، باتری توسط شارژر داخلی پر نگاه داشته میشود وظرفیت باتری بندرت کاهش می یابد که این برای افزایش عمرباتری ایده آل است.

مهم است که وقتی شما از
ups
با انرژی باتری استفاده میکنید وعلامت هشدار مبنی بر اینکه باتری تقریباً خالی شده است را دریافت میدارید به آن علامت توجه کنید و باتری را درحداقل زمان ممکن دوباره شارژ کنید. معمولاً یک
ups
باتری خود را بطور کامل تخلیه نمیکند زیرا دراینصورت عمر باتری کاهش خواهد یافت.

هرگز توجه کرده اید که اگر اتومبیل شما روشن نشود معمولاً در یک صبح سرد زمستانی خواهد بود؟ علت این امر جدا از مکانیزمهای اتومبیل که احتمالاً در اثر سرما تنبل شده اند اینست که ظرفیت باتری و همچنین ولتاژ، هر دودراثر سرما کاهش می یابند.
Ups
شما باید در دمای اتاق استفاده ونگاهداری شود. اگر
ups
درجای سردی نگاهداری میشده است قبل از استفاده از آن بمدت ۲۴ ساعت آنرا در دمای اتاق قراردهید تا از نظر دمایی با محیط به تطابق برسد.

توجه :

به مشخصات
ups
دقت کنید. هرگز
ups
و باتری را دردمایی کمتر از آنچه سازنده تعیین کرده است قرار ندهید بخصوص اگر باتری خالی باشد زیرا ممکن است خراب شود.

بعنوان آخرین مطلب، بخاطرداشته باشید که وقتی یک
ups
نو رابرای اولین بار به برق میزنید، چندساعت طول میکشد تا باتری آن شارژشود. دراین مدت
ups
احتمالاً مشکلات برق شهر را برطرف میکند ولی اگر برق برود ممکن است با مشکل مواجه شویم .

اخطار
:

باتریهای سربی- اسیدی خطرناک هستند، حتی آنهایی که پوشش دار باشند ،هنگام استفاده ازآنها به نکات زیرتوجه کنید:

باتری را در معرض شوک های فیزیکی قرار ندهید. به آنها نباید ضربه شدید وارد نمود یا از جایی پرت کرد زیرا ممکن است باعث نشتی و خرابی گردد.

به دلیل وجود موادشیمیایی خطرناک، این باتریها باید بطرزمناسبی بازیافت شوند. آنها را درسطلهای زباله خانگی نیندازید.

هرگز هیچ باتری را درآتش نیندازید زیرا احتمال انفجار وجود دارد.

اتصال کوتاه یک باتری با وصل کردن مستقیم دو ترمینال آن به یکدیگر در حالی که هیچ باری ازآن گرفته نشده است ممکن است باعث افزایش میزان گرما و حتی انفجار شود. همیشه ازپوششهای پلاستیکی برای پوشاندن قطبهای باتری درهنگام کاربا آن، استفاده کنید. دقت کنید که چیزهایی مانند جواهرآلات و یا هر چیزی که بتواند بطورهمزمان با دوقطب باتری اتصال برقرار کند کنار باتری جا نگذارید، اگرفلزات مستقیماً باهر دوقطب باتری تماس حاصل کنند، حرارت حاصله ممکن است باعث ذوب آن فلز شود وآن رابه کانکتور باتری بچسباند ودیگر قابل برداشتن از قطب باتری نباشد که این امرباعث بوجود آمدن یک شرایط خطرناک میگردد.

کابل برق :

میخواهیم درمورد سیم برق صحبت کنیم. چه چیزی برای صحبت دراین مورد وجود دارد؟ خوب، باید گفت که درمورد
ups
های کوچک،سیم برق موضوع نگران کننده ای نیست اگرچه برای
ups
های بزرگ،این موضوعی است که باید به آن توجه شود.

(ببخشید ولی این موضوع تاحدودی ایرانی است که من کاملاً با آن آشنا هستم. مطمئنم که دوستان بین المللی من ، میتوانند این مفاهیم را برای مدلهای خودشان عمومیت ببخشند واستاندارد نمایند)

خروجیهای استاندارد درایران برای ماکزیمم ۲۵۰ ولت و۱۵ آمپرطراحی شده اند. ازضرب کردن این دو مقدارعدد ۳۷۵۰ ولت- آمپرحاصل میشود که به لحاظ تئوری ،ماکزیمم اندازه قدرت
ups
ای است که یک خروجی میتواند تحمل کند ولی درعمل چون ولتاژمعمولاً ۲۲۰ ولت است، حد نهایی این پریز۳۳۰۰ ولت-آمپرخواهدبود.

برای
ups
های بالاتراز۳ کیلو ولت- آمپر(برای افزایش زمان کار
ups
وهمچنین اتصال تجهیزات بیشتر)شما باید یک مدارمخصوص با ظرفیت بالا راتدارک ببینید . این مدارهای با آمپراژ بالا ازسیمهای ضخیمتری (که مقاومت کمتری دارند) استفاده میکنند تا اجازه عبورجریان بیشتری را با امنیت کامل بدهند. برای تشخیص
ups
های باظرفیت بالا ازنوع معمولی آن، معمولاً شکلهای مختلف دوشاخه ها مورد استفاده قرارمیگیرد. درواقع خروجی ها و دوشاخه های مختلفی برای ترکیبهای گوناگون ولتاژ وجریان بکار میرود. معمولاً خروجی های مربوط به
ups
های ظرفیت بالا به صورت سوکتهای
twist-Lock
میباشند.(هنگام چرخاندن قفل میشوند و دیگر دوشاخه از داخل آنها بیرون نمی آید). برای خروجی های
۳kva
و کمتر، درایران یا کمیته بین المللی استانداردهای الکترونیک
IEC
از خروجی های
IEC-320
که زیبا ، کوچک وکارآ هستند میتوان استفاده نمود.

آماک | یو پی اس | priz22 اجزای یو پی اس

IEC 320-C13

نتیجه این بحث بسیارساده است: مطمئن شوید که مشخصات سیم برق
ups
را چک کرده اید (بخصوص درمدلهای بزرگ) تا وقتی که
ups
را به برق وصل میکنید ازسورپریزهای ناخوشایند جلوگیری کرده باشید !!

خروجیها
:

خروجیها عبارت ازپریزهایی هستند که وسایلی که قراراست توسط  
ups
مورد حفاظت قرارگیرند به آنها وصل میشوند. تعداد پریزهای خروجی
ups
عمدتاً به قدرت وهمچنین قیمت آن بستگی دارد. معمولاً
ups
های ارزانترخروجی های کمتری دارند.

Ups
های بزرگتروگرانترمعمولاً میتوانند ۶ خروجی ویابیشتر داشته باشند. انرژی خروجی ها توسط کلید اصلی
ups
کنترل میشود.

اکثر
ups
های ارزان قیمت خروجی هایی نظیرپریزهای برق شهردارند که میتوانند وسایل استاندارد را پوشش دهند ولی
ups
های بزرگتردارای خروجی های غیراستاندارد برای اتصال وسایلی هستند که جریان بیشتری میکشند (بخش بحث در باره کابل برق
ups
راببینید) برخی از یوپی اس های بهترساختارقابل تنظیمی برای خروجیهایشان دارند وباجابجایی یک صفحه یا قسمت دیگری از
ups
میتوان نوعی ازخروجی را به نوع دیگری تبدیل کرد.

بعضی ازوسایل هستند که همراه کامپیوتراستفاده میشوند اما نیازی به حفاظت توسط
ups
ندارند بعنوان مثال هیچ نیازی به اتصال پرینتر، اسکنرودیگرتجهیزات خارجی به
ups
نیست . پرینترهای لیزری به تنهایی انرژی زیادی مصرف میکنند و هرگزنباید به
ups
ای کمتراز۱۴۰۰ ولت آمپروصل گردند. وصل کردن وسایل جانبی غیر ضروری به
ups
فقط اندازه قدرت مورد نیازبرای
ups
را بالا میبرد وزمان مفید عملکرد تجهیزات مورد نیازتان را کاهش خواهد داد. ازآنجاییکه این وسایل نیازبه حفاظت درقبال پارازیت خط وولتاژهای اضافی دارند ، به ناچارنیازمند محدود کننده های ولتاژبرای خودشان میباشند که اسباب دردسررا فراهم میسازد. به همین دلیل بسیاری از
ups
ها دارای خروجی های فرعی هستند. سیم کشی این خروجی ها بگونه ایست که فیلترشده ومقید شده اند ولی توسط اینورترو باتری تغذیه نمیشوند.

Ups
های پیشرفته ترشامل حفاظت (فیلترومحدود کننده ولتاژهای گذرا) برای مودم واتصالات شبکه ای نیز میباشند و کابل
RS232
که یک وسیله ارتباطی استاندارد است وظیفه تبادل اطلاعات به کامپیوتررا بعهده دارد.

نشانگرهای وضعیت
:

اکثر
ups
ها دارای انواع مختلفی ازنشانگرها هستند که وضعیت
ups
را درهرلحظه نشان میدهند. این نشانگرها معمولاً به دودسته تقسیم میشوند :

نشانگرهای دیداری (معمولاً
LED
) که وضعیت عمومی
ups
مانند شرایط بروزمشکل را نشان میدهند. نشانگرهای شنیداری که بعضاً به آنها “آلارم”  گفته میشود ومشخصاً برای جلب توجه به مشکلات پیش آمده بکارمیروند. تعداد دقیق ونوع این نشانگرها برای مدلهای مختلف
ups
متفاوت است. مدلهای گرانترمعمولاً تعداد بیشتری ازهرنوع  نشانگردارند.همیشه دفترچه راهنمای دستگاه را برای جزئیات بیشترمطالعه کنید.

نشانگرهای متداولی که معمولاً در یک
ups
میبینید به شرح زیر میباشند:

نشانگرفرعی (

By pass

) :

یک
LED
 است که وقتی دستگاه درحالت
Bypass
 عمل میکند روشن است. برای یک
standby ups
یا
Line-interactive ups
، این چراغ درحالت عادی کار
ups
روشن است.


Inverter

 :

یک
LED
است که وقتی اینورتر کارمیکند، روشن است. دراینحالت
LED
مربوط به
Bypass
خاموش میباشد.

اضافه بار
:

این نشانگر درحالتی روشن است که شما وسایلی بیش از آنچه که
ups
توانایی راه اندازی آنها را دارد به آن وصل کرده باشید. دراینحالت شما یا باید قدرت
UPS
را افزایش دهید یا باید ازبارآن کم کنید.

خطای عمومی
:

 یک
LED
است که وقتی خطایی درکار
UPS
پیش می آید روشن میشود. دربیشتر
ups
ها
LED
ی مربوط به خطا درترکیبی با
LED
های دیگرروشن میشود. شما باید درهرحالت خطای پیش آمده، به دفترچه راهنما مراجعه کنید تا معنای نشانگرهای روشن رابفهمید. درجدول زیریک وضعیت نمایشی استاندارد که اکثر کمپانی های بزرگ دنیا برای نمایش وضعیت
UPS
از آن استفاده میکنند وبرپایه روشن شدن نشانگرهای
LED
قرار دارد نمایش داده شده است. (این مثال ازشرکت
AMAK
درایران آورده شده است)

  

آماک | یو پی اس | khata اجزای یو پی اس

آماک | یو پی اس | khata2 اجزای یو پی اس

وضعیت باتری
:

بسیاری از
ups
های بزرگ وگران دارای ردیفی از
LED
ها میباشند که نمایانگرمیزان شارژ باتری هستند. مثلاً بعضی مدلها دارای یک نوارعمودی شامل ۵ نشانگر
LED
میباشد که وقتی تمامی آنها روشن است یعنی شارژ باتری کامل است وزمانی که ۴ عدد ازآنها روشن است یعنی باتری ۸۰%  شارژ دارد. این خاصیت، برای زمانی که برق به مدت طولانی قطع است مفید میباشد.

وضعیت بار
:

مشابه حالت قبل، بعضی از
ups
ها دارای نواری ازنشانگرهای
LED
هستند که بطورتقریبی نشان میدهند چه درصدی از ماکزیمم بارمجاز، به
ups
وصل است. این خاصیت زمانی استفاده میشود که بخواهیم وسایل دیگری را به
ups
وصل کنیم که با توجه به وضعیت نشانگرها میتوانیم مقدارآن بار را تخمین بزنیم.

توجه
:

 
بعضی از
ups
ها نوار
LED
را عمداً به شکل ریل های متقاطع ویا الگوهایی مانند چادر وخیمه درنظرمیگیرند تا اگردستگاه پس ازقطع برق دراثر ضعیف بودن باتری خاموش شد متوجه شویم. دفترچه راهنمای دستگاه رامطالعه نمایید. هرگونه روشن شدن یاچشمک زدن
LED
های روی پانل دستگاه که دردفترچه راهنما به آن اشاره نشده باشد ممکن است نشانگر یک مشکل در
ups
باشد. دراین صورت حتماً با بخش فنی شرکت سازنده
ups
تماس بگیرید.

آماک | یو پی اس | amak810 اجزای یو پی اس

دیاگرام وضعیت
LED
های یک
ups
ازشرکت
AMAK
 که نشانه های مربوط به هر
LED
وهمچنین محل قرارگیری سوییچهای
ups
نشان داده شده است.

کنترل وپایش نرم افزار و سخت افزار
:

یکی از سودمندترین تجهیزات مدلهای جدید
ups
،امکان کنترل وپایش نرم افزاری است که برای شما امکان کنترل عملکرد
ups
را بادادن اطلاعات وسیع در مورد وضعیت کاری
ups
فراهم میکند. تاهمین اواخر ،شما مجبوربودید یک
ups
بسیارگرانقیمت را جهت برخورداری ازاین امکانات خریداری نمایید. اکنون حتی ارزانترین
ups
ها تاحدودی امکان کنترل دستگاه را به شما میدهند (اگرچه سخت افزار ونرم افزارموردنیاز ممکن است بصورت یک امکان اضافه برای دستگاه درنظرگرفته شده باشد.) البته سیستمهای گرانتر، امکانات بیشتری برای کنترل دارند وبطریق اولی، دارای نرم افزارپیچیده تری نیزمیباشند.

بخش سخت افزارمعمولاً به شکل یک کابل مخصوص است که از یک خروجی مخصوص درقسمت عقب
ups
با یک رابط به کامپیوتروصل میشود. بطورسنتی یک پورت سریالی برای این کار درنظرگرفته میشود ولی بعضی از دستگاههای جدید از پورت
USB
نیز میتوانند استفاده کنند ویا حتی این اتصال مستقیماً ازطریق یک شبکه صورت گیرد.

آماک | یو پی اس | ups اجزای یو پی اس

این شکل قسمت اصلی صفحه ، نمونه یک نرم افزارکنترلی رانشان میدهد. نمودارهای میله ای بطورخلاصه وضعیت باتری،ولتاژخط ومیزان باربرروی
ups
رانشان میدهند. بقیه اطلاعات نیزدرسمت چپ نشان داده شده است.

نرم افزار استفاده شده برای کنترل
ups
باتغییرسازنده و مدل
ups
تغییرمیکند ولی معمولاً نوع اطلاعات آنها را میتوان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

وضعیت:
  نرم افزار،جزئیات مختلفی درمورد وضعیت جاری
ups
،مانند بار،وضعیت شارژباتری،دمای
ups
ومشخصات الکتریکی مربوط به انرژی ورودی وخروجی آن را میدهد.

واقعه نگاری:
  نرم افزار،رکورد وقایع مختلفی که در
ups
اتفاق افتاده است ازقبیل اینکه اگر
ups
خودش راتست کرده باشد، قطعی برق ونظایرآن را نگاهداری میکند.این قضیه امکان فهمیدن اینکه برق چند باررفته است وهرباربرای چه مدت،فراهم میسازد.

تشخیص عیب:
  برنامه نرم افزاری به شما این امکان را میدهد که تستهای مختلفی را بر روی
ups
انجام دهید ویا آن را راه اندازی نمایید.

هشدارهای کامپیوتر:
 نرم افزاربگونه ای قابل ساماندهی است که علائم هشداردهنده ای را زمانی که مشکلی پیش آمد ویا مثلاً
ups
بر روی باتری منتقل شد برای کامپیوتری که به آن متصل است ویا برای کامپیوتر دیگری بر روی شبکه بفرستد.

خاموش شدن اتوماتیک:
  احتمالاً ازمهمترین ومفیدترین قابلیتها برروی این دسته ازنرم افزارها میباشد

کلید اصلی (

Main Power Switch

) :

اکثر
ups
ها یک کلید اصلی برای روشن وخاموش شدن دارند وبرخی ازآنها بخاطراطمینان بیشتر کلید مستقلی روی قسمت جلوی دستگاه برای خاموش کردن آن دارند که سیگنالی را برای واحد کنترل
ups
ارسال میدارد و به آن فرمان روشن شدن ویا خاموش شدن میدهد.

درمدلهای تک کلیدی، بافشاراین دکمه بارهای روی
ups
، گذارده ویا برداشته میشوند. اگرشما دکمه خاموش شدن
ups
 را فشار دهید وسیله ای که انرژی خود را از
ups
دریافت میکند بلافاصله خاموش خواهد شد.

آماک | یو پی اس | ups1 اجزای یو پی اس


 تک کلیدی

UPS

دومین نکته ای که باید بخاطرداشته باشیم اینست که این کلید نباید در جایی قرار داشته باشد که بتواند بصورت تصادفی فشرده شود. تعداد زیادی از
ups
ها مشاهده شده است که محل قرار گیری کلید اصلی در آن بگونه ای است که براحتی میتواند بصورت اتفاقی و غیرعمد فشرده شود. اگراین اتفاق بیفتد تجهیزشما خاموش خواهد شد وآوانتاژ استفاده از
ups
ازآن سلب خواهد گردید. یک طراحی بهتر آنستکه یک کلید مستقل با ۲ یا ۳ ثانیه تاخیر واخطار صوتی برای خاموش شدن
ups
داشته باشیم یا اینکه آن را با یک پوشش محافظت کنیم. شما ممکن است خودتان برای حفاظت کلید اصلی کارهایی را انجام دهید (اگر یک
ups
تک کلیده خریداری کنید) هرچند که این کارها ممکن است قیافه
ups
را زشت کند.

بالاخره دربعضی از
ups
های تک کلیده که به برق وصل نیستند، انرژی کاملاً قطع است وتا به برق وصل نشود، امکان روشن شدن آن وجود ندارد.

 

بازديد : 23 تاريخ : شنبه 25 بهمن 1393 زمان : 14:32 نويسنده : یوپی اس کرمانشاه نظرات ()

مشکلات برق شهر


مشکلات برق شهر:

اگرشما تصمیم بگیرید که کامپیوترخود را مستقیماً به برق شهروصل کنید، منبع تغذیه داخلی آن با مشکلات متعددی مواجه خواهدشد.

بعضی ازاین مشکلات کوچک هستند و کامپیوترشما با آن کنارخواهدآمد درحالیکه برخی ازآنها ممکن است موجب ازدست دادن اطلاعات و حتی ایجاد عیوب دائمی برروی سیستم شما شوند.

دراین بخش نگاهی خواهیم داشت به مشکلات عمومی ومتداولی که برق ورودی شهر با آن دست به گریبان است.


پارازیت خط :

پارازیت خط به معنای تغییرات کوچکی درولتاژورودی به کامپیوترمیباشد. مقدارمعین ازاین پارازیت، طبیعی است زیرا هیچ منبع تولید انرژی ایده آل نمیباشد وغالب منابع تغذیه (به غیرازارزانترین ونازلترین آنها) بدون هیچ مشکلی با آن مواجه خواهندشد. گرچه دربعضی مناطق کیفیت برق ورودی بسیارپایین است. همچنین اگرمداری ازکامپیوتربه اشتراک گذاشته شود یا کامپیوترنزدیک وسایلی که موجب اختلال الکترومغناطیسی میشود (مانند موتورها، ماشین آلات سنگین، امواج رادیویی و…) قرارداده شود آنگاه پارازیت خط مسئله بسیارمهمی خواهدبود. پارازیت هایی که منبع تغذیه نتواند جلوی آنرابگیرد ممکن است باعث عدم کارکرد صحیح سیستم شود ومشکل به بّرد اصلی وسایرتجهیزات داخلی کامپیوتر انتقال پیداکند.


آماک | یو پی اس | 0011 مشکلات برق شهر


آماک | یو پی اس | 0021 مشکلات برق شهر

نمایه ای از سه سیکل کامل یک سیگنال

AC

ایده آل و سه سیکل کامل از یک سیگنال

AC

پارازیت دار.

برخی وسایل درخانه واداره شما میتوانند موجب تولید پارازیت شوند وآنرا به خط ورودی
AC
انتقال دهند تا ازطریق ولتاژورودی، دیگروسایل را تحت تاثیرقراردهند. هرچه وسایل محافظت ازبرق ورودی بهترباشند میتوانند تجهیزاتی را که به این محافظها وصل هستند بهترایزوله کنند وآنها را ازاین پارازیتها مصون بدارند.


اختلال الکترومغناطیسی (EMI) :

تمام وسایل الکترونیکی بعنوان یک خروجی ناخواسته، تشعشعات الکترومغناطیسی دارند که ناشی ازعملکرد الکتریکی یا مغناطیسی آنها میباشد. متاسفانه امواج خروجی ازیک دستگاه میتواند برعملکرد دستگاههای دیگرتاثیرگذارباشد ومشکلات بالقوه ای را بوجود آورد. این اختلال میتواند منجربه ازدست دادن اطلاعات، بی کیفیت شدن تصاویربرروی مانیتورومشکلات دیگری درکامپیوترشما شود یا اینکه باعث بروزمشکلاتی در تلویزیون ورادیوی شما گردد. این مشکلات بطورکلی تحت عنوان اختلالات الکترومغناطیسی یا (
EMI
) طبقه بندی شده اند.

درمورد این اختلالات وارتباط آن باکامپیوتردوبحث مطرح است. یکی تشعشعاتی که ازکامپیوترساطع میشود ودیگری تشعشعاتی که توسط کامپیوتردریافت میگردد. معمولاً کامپیوترها باعث اختلال درکار وسایل دیگرنمیشوند. آنها توسط کمیته فدرال ارتباطات(
FCC
) بعنوان وسایل کلاس
B
تعریف میشوند. به این معنی که یک کامپیوتربا استاندارد مربوط به حد مشخصی که برای تولید اختلالات الکترومغناطیسی درنظرگرفته شده است مطابقت میکند. شما همیشه باید کاورکامپیوترخود را پوشیده نگاهدارید. یکی ازدلایلی که پوشش کامپیوترهمواره ازفلزساخته میشود همین است. (همچنین پوشش کامپیوتر،شما را از وجود تهویه مناسب مطمئن خواهد کرد.)

کامپیوترها به دوطریق مهم ازاختلالات مغناطیسی تاثیر میپذیرند. یکی تاثیرمستقیم ناشی ازنزدیکی با وسایل دیگرودیگری اختلالات الکتریکی ناشی ازخطوط انتقال نیرو. معمولاً اکثرکامپیوترها مشکل خاصی با اختلالات الکترومغناطیسی ندارند ولی آنهایی که مشکل پیدامیکنند باعث ناراحتی بسیاری برای صاحبانشان خواهند شد. اگر فکر میکنید که اختلالات الکترومغناطیسی کامپیوترشما را تحت تاثیرقرارمیدهد، برای جلوگیری و یاکاهش تاثیرآن، میتوانید کارهای زیررا انجام دهید:


جداسازی:

وسایلی که تشعشعات الکترومغناطیسی دارند باید ازکامپیوتر،تجهیزات جانبی آن و وسایل رسانه ای مانند رادیو وتلویزیون،همچنین لامپها،وسایل برقی آشپزخانه وبلندگوهای استریو(بلندگوهای طراحی شده جهت استفاده در کامپیوترمعمولاً باحفاظ مخصوصی پوشانیده شده اند وکمتردرمعرض این تشعشعات قرارمیگیرند) فاصله قابل قبولی داشته باشند.


استفاده از مداراختصاصی:

بسیاری ازساختمانهای اداری مسیربرق جداگانه ای برای استفاده ازکامپیوترهای خود درنظرگرفته اند. اگر مداربرق کامپیوترجدا ازیخچال وسیستمهای تهویه هواباشد به این معنا است که اختلالات الکترومغناطیسی واردشده به کامپیوتر(ناشی ازوسایل دیگر) تا حد بسیارزیادی کاهش خواهد یافت ( واین مسئله عموماً کیفیت انرژی الکتریکی ارسالی به کامپیوتررا نیزافزایش خواهد داد)


اضافه ولتاژهای گذرا (Surge) :

ولتاژبرق شهردرمحدوده معینی قراردارد که برای ایران، این مقدار۲۲۰ ولت میباشد. دراثراختلالات،رعدوبرق ومسائل درونی شبکه برق ممکن است وضعیتی پیش آید که ولتاژبطورموقت وبمدت چند هزارم ثانیه افزایش پیدا کند و درطول این مدت حتی به ۱۰۰۰ ولت و یابیشتربرسد.

بسیاری ازمنابع تغذیه کامپیوترهرسال درمعرض تعداد زیادی ازاین ولتاژهای گذرا قرارمیگیرند ومانند آنچه که درمورد پارازیت خط گفته شد هرچه منبع تغذیه مرغوبترباشد، بهترمیتواند این ولتاژهای اضافه راتحمل کند اگرچه این مسئله برای تجهیزات داخلی منبع تغذیه اهمیت زیادی ندارد. دربعضی حالات ولتاژهای اضافه بامقدارزیاد میتواند موجب قطعی ویا حتی تخریب تجهیزات داخلی کامپیوترشماشود بعلاوه اگرمنابع تغذیه برای زمان مشخصی درمعرض تعداد زیادی ازاین ولتاژهای اضافی قرارگیرند کم کم قابلیت خود را ازدست میدهند وبالاخره کاملاً خراب خواهند شد.


رعد وبرق :

لازم به توضیح زیادی درمورد این مقوله نیست. رعد وبرق میتواند میلیونها ولت برق را درآن واحد منتقل کند واگرخانه شما مورد اصابت رعد وبرق قرارگیرد احتمالاً خسارات هنگفتی حاصل خواهد شد. یک محافظ خوب معمولاً شانس بروزاین خسارت را کاهش میدهد و با ایفای نقش “گوسفند قربانی” خودش بجای کامپیوترشما دراثررعد وبرق میسوزد ولی دراثرانرژی عظیم ناشی ازضربه مستقیم رعد وبرق احتمال زیادی وجود دارد که حتی با وجود محافظ ، دستگاه شما آسیب ببیند.

احتمال برخورد مستقیم رعد وبرق بسیارکم است ولی پدیده دیگری ناشی ازرعد وبرق میتواند ریسک آسیب دیدن کامپیوتررا افزایش دهد. اگررعد وبرق در نزدیکی کامپیوتر شما (به فاصله چندین مایل) رخ دهد دراثرایجاد مقادیرهنگفتی ازالکتریسیته میتواند جریان برق را در مواد فلزی القا کند. هرسیمی که ازبیرون بیاید و به کامپیوتر شما وصل شود میتواند مجرایی برای بروز یک انرژی مخرب گردد که البته شامل کابل برق کامپیوتر وهمچنین سیم تلفن میباشد. احتمالاً درسال آینده منزل شما مورد اصابت مستقیم رعد وبرق قرار نخواهد گرفت ولی دراکثر تقاط جهان تقریباً قطعی است که رعد وبرق درفاصله یک یا دومایلی ازیک محل فرضی اتفاق خواهد افتاد.


افت ولتاژ لحظه ای  :

یک کاهش ولتاژ لحظه ای که به آن
sag
نیزگفته میشود عبارت ازنقصان سطح ولتاژدرخط نیرومیباشد. وقتی که
sag
رخ میدهد ولتاژ ازسطح معمول خود به مقدارکمتری میرسد ومجدداً به مقدارقبلی برمیگردد. میتوان گفت که این عمل دقیقاً عکس بروز افزایش ولتاژ لحظه ای(
surge
) میباشد. قابل انتظاراست که اکثرمنابع تغذیه قادربه تحمل کاهش ولتاژباشند. توانایی منبع تغذیه دراین خصوص بستگی به میزان محدوده مجازولتاژورودی آن دارد. برای مثال یک منبع تغذیه ممکن است برای ولتاژ ورودی ۲۳۰ ولت متناوب طراحی شده باشد ولی هرولتاژی درمحدوده ۱۹۰ تا ۲۶۰ ولت را تحمل کند.

در اینحالت هرکاهش ولتاژی پایینتراز۱۹۰ ولت برای بیش ازکثری ازثانیه احتمالاً موجب خاموش شدن ویا اختلال درعملکرد منبع تغذیه خواهد شد.

پدیده افت ولتاژ لحظه ای بشدت فراگیرمیباشد وممکن است به مشکلاتی ختم شود که شما به هیچ وجه نمیتوانید منبع تغذیه را مقصر قلمداد کنید. ممکن است بعضی اوقات این کاهش را باسوسو زدن یا کم نورشدن لامپها ببینید. این پدیده معمولاً زمانهایی که بارزیادی ازشبکه گرفته میشود مانند غروب یک روزداغ تابستانی ویا درخلال بروزطوفان که شبکه محلی برق تحت تاثیرخرابیهای مکانیکی درمناطق مجاورقرارمیگیرد. باگسترش تقاضای انرژی الکتریکی ومالیاتی که به آن تعلق میگیرد شیوع این پدیده درحال افزایش میباشد. افت ولتاژ لحظه ای میتواند باعث تخریب سیستمهای کامپیوتری شود، دربسیاری حالات این کاهشها تاثیری بدتر ازرفتن برق دارند زیرا اگربرق برود، کامپیوتر کاملاً خاموش میشود ولی با افت ولتاژ لحظه ای به کار خود ادامه میدهد ولی باسطح انرژی کمتر وبه همین دلیل بعضی از وسایل و تجهیزات درست کار نمیکنند به جای اینکه کاملاً خاموش شوند.

 


رفتن برق (خاموشی) :

زمانی است که انرژی الکتریکی ورودی کاملاً قطع شود. تاثیری که این پدیده برروی سیستم شما میگذارد تاحدود زیادی بستگی به زمان قطع برق دارد. اگرزمانی که برق میرود سیستم شما بیکارباشد، به احتمال زیاد وقتی که برق می آید اتفاق خاصی برای آن نمی افتد ولی اگراین اتفاق زمانی بیفتد که شما مشغول رفع مشکلی درهارد کامپیوترهستید یامثلاً فایلی را ذخیره مینمایید به احتمال زیاد بامشکل مواجه خواهید شد بعلاوه پدیده رفتن برق معمولاً بصورت درست وتمیزاتفاق نمی افتد بلکه چه درزمان رفتن وچه آمدن با ضربات شدید واختلالات شبکه همراه خواهد بود. اکثر سیستمها رفتن و آمدن برق را بدون مشکل خاصی تحمل خواهند کرد ولی امکان بالقوه برای خرابیهای زیاد همواره وجود خواهد داشت والبته شما تمام کارهایی را که درحافظه کامپیوتر است و هنوز آنرا ذخیره نکرده اید ازدست خواهید داد.

 

بازديد : 28 تاريخ : شنبه 25 بهمن 1393 زمان : 13:56 نويسنده : یوپی اس کرمانشاه نظرات ()

پارامترهای اصلی جهت خرید یک دستگاه UPS

۱٫ THD:
بارهایی که از منابع تغذیه سوئیچینگ استفاده می کنند ، به دلیل ایجادهارمونیک در شبکه باعث داغ شدن سیم نول و به تبعه آن باعث بروز گرما در سیستم برق می شوند . بنابراین در جاهایی که تعداد منابع تغذیه سوئیچینگ زیاد دارند بهتراست از ups استفاده گردد که THD جریان ورودی پایین مثلا ۱۰% داشته باشد البته این را نیز نباید فراموش نمود که در جایی که ژنراتور نیز وجود دارد استفاده از UPS با THD پایین ضروری می باشد.

۲٫زمان سوئیچ :
فاصله زمانی بین سوئیچ از برق شهربه باتری و بالعکس ، هرچه این زمان بیشتر باشداحتمال ریست شدن کامپیوتر در لحظه سوئیج بیشتر می گردد . ( فقط On line / UPS زمان سوئیچ صفر دارد )

۳٫زمان پشتیبانی :
مدت زمان مورد نیاز برای پشتیبانی از باتری در زمان قطع برق شهر ، این زمان بستگی به آمپر ساعت باطری داشته و با کم و زیاد شدن آمپر ساعت باتری کم و زیاد می گردد فقط یو پی اس باید قابلیت شارژ باتری را درکمترین زمان ممکن (حدودا بین۴ تا ۸ ساعت) را داشته باشد در بعضی یو پی اس ها محدودیت جریان شارژ دارد.

۴٫نویز شنیداری :
زمانی که دستگاه روشن است ،صدای ناشی از فن یا ترانس دستگاه میزان نویزی را ایجاد میکند ،استفاده از یو پی اس با کمترین نویز در ادارات و بیمارستانها و مکانهایی که نیازمند کمترین صدا می باشند ضروری می باشد.

۵٫سایز و وزن :
سایز و حجم دستگاه میتواند بر اساس مکان استفاده متفاوت باشد.

۶٫استحکام و قابلیت اطمینان :
استحکام و قابلیت اطمینان زیاد در برابر شرایط آب و هوایی و شرایط سخت و بحرانی (اضافه بارهای لحظه ای)از مهمترین پارامترهای انتخاب یو پی اس می باشد.

۷٫تکنولوژی ساخت و شکل موج خروجی :
چنانچه منابع تغذیه دستگاه های مورد استفاده بسیار حساس بوده و هیچگونه نویز یا اعوجایی نباید به آن وارد شود و شکل موج خروجی به صورت سینوسی کامل و بدون قطعی و بدون وابستگی به ولتاز ورودی لازم باشد ،پیشنهاد میگردد از یو پی اس ONLINE استفاده شود و چنانجه ورود نویز یا تغییر شکل موج خروجی سیستم از درجه اهمیت کمتری برخوردار است ،یو پی اس ها Line_Interactive توصیه می شود.

البته در انتخاب تکنولوزی باید به نوسانات برق شهری در منطقه نیز دقت شود (وجود افت ولتازهای شدید ،قطعی های مداوم و غیره …..)

توان نامی :
از دو راه می توان توان نامی را برای UPS را محاسبه نمود

روش اول :
توان مصرفی تک تک دستگاهها را برحسب وات محاسبه نموده و با هم جمع نموده و بر ضریب توان خروجی یو پی اس تقسیم نموده توان دستگاه یو پی اس بر حسب ولت-آمپر بدست می آید.

روش دوم :
جریان مصرفی کل دستگاهها را اندازه گرفته در ۲۲۰ ضرب می نما ییم توان یو پی اس بر حسب ولت-آمپر بدست می آید.

البته بهتر است که مقدار بار متصل به یو پی اس نهایتا ۷۰% از توان خروجی یو پی اس باشد تا در بارهای لحظه ای و کلید زنی که جریان لحظه ای دارند فشار کمتری به یو پی اس وارد شود.

رنج تغیرات ولتاژ و فرکانس ورودی:
 میزان تغیرات ولتاژ ورودی و فرکانس بدان معنی است که بازه ولتاژ ورودی و فرکانس( مثلآ ۱۶۰~۲۸۰ vae ولتاژ و فرکانس از ۴۵~۶۵ ) اگر در ورودی (برق شهر) تغییر نماید یو پی اس بدون استفاده از باتری و با استفاده از فیلتراسیون داخلی به کار خود ادامه داده و ولتاژ خروجی مناسبی را ارائه دهد .در صورتی که یو پی اس خارج از این بازه باشد ،یو پی اس به حالت Backup رفته و ورودی را قطع می نماید و از باتری استفاده می کند تا مجددا به حالت نرمال برگردد.رنج ولتاژ خروجی و فرکانس خروجی و رگولاسیون (بازه ولتاژ و فرکانس خروجی یو پی اس) آن باید با بازه ولتاژ ورودی دستگاههای مصرفی وصل به یو پی اس هماهنگ باشد ،در یو پی اس ها ی online رگولاسیون ولتاژ کمتر از ۲%+ و فرکانس کمتر از۰٫۵%+ در یو پی اس ها ی off_line و line_Interactive رگولاسیون ولتاژ ۱۰%+ تا ۳%+ وفرکانس بین ۵/۲% تا ۵/۰% می باشد

بازديد : 24 تاريخ : شنبه 25 بهمن 1393 زمان : 13:55 نويسنده : یوپی اس کرمانشاه نظرات ()

مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)

ضریب توان

در یک سیستم الکتریکی AC اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری اطلاق می‌شود و مقداری بین ۰ تا ۱ دارد.

هر چه ضریب توان مصرف کننده نز دیک به ۱ باشد برای تولید کننده بهتر است.

توان واقعی:

توانایی یک مصرف کننده برای تبدیل انرژی الکتریکی به دیگر شکل‌های انرژی

توان ظاهری:

در اثر وجود اختلاف بین ولتاژ و جریان پدید می‌آید. با توجه به نوع بارها و میزان توان راکتیو آنها توان ظاهری می‌تواند از توان واقعی نیز بیشتر باشد.

کم بودن ضریب توان (بزرگ بودن توان ظاهری نسبت به توان واقعی) در یک مدار موجب بالا رفتن جریان در مدار و در نتیجه بالا رفتن تلفات در مدار می‌شود.

بار راکتیو

تاثیرات مخربی بر روی شبکه دارد.

اساس کار براین است که توان راکتیو لازم برای بار از یک منبع دیگر غیر از شبکه توزیع برق اصلی تامین شود و از آنجاییکه اکثر بارها دارای خاصیت سلفی هستند لذا برای تامین توان راکتیو مورد نیاز از خازنهای موازی با شبکه استفاده می شود.

سلف و خازن انرژی مصرف نمی کنندو در یک نیم سیکل انرژی ذخیره می کنند و در نیم سیکل بعدی

پس می دهند اگر این ضریب اصلاح نشود و یعنی ما نتوانیم بارهای خود را به صورت امپدانس تقریبا مقاومتی در بیاوریم باعث اضافه جریان کشیدن سیستم قدرت بدون اینکه هیچ باری را تغذیه نماییم می شویم و عملا راندمان ترانس توزیع را پایین خواهیم آورد.

چون شرکت برق نمی خواهد ضررکند در مناطق صنعتی و کارخانه های صنعتی راکتیو سنج هم دارند و اگر مقدار توان راکتیو آنها زیاد باشد جریمه می شوندو بنابراین تابلوهای خازن جای خودش در کارخانه های صنعتی برای جلوگیر ی از جریمه شدن باز می کند.

تعیین مقدار خازن:

تعیین مقدار خازن جهت تصحیح ضریب توان از روشهای مختلفی امکان پذیر است.هرگاه بخواهیم باری به توان اکتیوpw و ضربت توان cosp1 به ضریب توان cosp2 برسانیم خازنی با توان راکتیو Pr مورد نیاز می باشد که مقدار Pr از فرمول زیر بدست می آید

K=tan(P1)-tan(P2)

Pr=Pw*k

ولی در کنتورهای خانگی فقط توان اکتیو سنجیده می شود و توان راکتیو سنجیده نمی شود.

در مناطق صنعتی اکثر بارها، سلفی هستند و از تابلو خازن استفاده می شود

اضافه بار

در صورتیکه در مدار الکتریکی جریان از مسیر درست خود جاری نشود آنرا جریان خطا می گویند . این جریان ممکن است از طریق اتصال بدنه به زمین جاری شود یا از مدار اصلی بگذرد که میزان آن بیشتر از حد مشخص مدار است که آنرا اتصال کوتاه یا اضافه بار گویند . در حالت اتصال کوتاه دو نقطه ای از مدار که نسبت به هم دارای ولتاژ هستند بهم اتصال می یابند ( توسط یک مقتومت بسیار کوچک ) و در حالت اضافه بار تعداد مصرف کننده ها بیشتر از مقدار مجاز آنها می شود

Surge

استاندارد ایالات متحده برای آزمایش پایداری در برابر امواج ضربه غیر نوسانی (۱۹۸۹)، این آزمایش بهطور اختصار Surge نامیده میشود.

بازديد : 24 تاريخ : شنبه 25 بهمن 1393 زمان : 13:50 نويسنده : یوپی اس کرمانشاه نظرات ()
تبليغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سايت
 • کل مطالب : 20
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاين : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آي پي امروز : 1
 • آي پي ديروز : 2
 • بازديد امروز : 2
 • بارديد ديروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل ديروز : 0
 • بازديد هفته : 4
 • بازديد ماه : 12
 • بازديد سال : 12
 • بازديد کلي : 2,862
 • مطالب